اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : معصومه طوقاني پور
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : اموزگار
نام سازمان یا محل اشتغال : اموزش وپرورش ناحيه 6
سمت های شغلی : اموزگار پايه پنجم ابتدايي
توضیحات :