اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فاضل صالحيان
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --فقه و مباني حقوق اسلامي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/10/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مديريت حقوقي
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت پگاه رزم آوران اصفهان
سمت های شغلی : مديريت حقوقي.معاونت مالي اداري.مديريت عاملي
توضیحات :