اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : كيانوش كاس نژاد
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : نرم افزار-مهندسي كامپيوتر
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/12/19
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : تهران
شهر محل اشتغال : تهران
عنوان شغل : خلبان
نام سازمان یا محل اشتغال : هواپيمايي جمهوري اسلامي
سمت های شغلی : خلبان
توضیحات :