اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حشمت الله موسايي گله
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تاريخ
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/14
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : چهارمحال و بختياري
شهر محل اشتغال : شهرکرد
عنوان شغل : حق التدريس
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه ازاد شهركرد
سمت های شغلی : مربي
توضیحات :