اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : نسرين رجبي دشتكي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/11/17
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : چهارمحال و بختياري
شهر محل اشتغال : اردل
عنوان شغل : تدرس در دانشگاه پيام نور اردل
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه پيام نور اردل
سمت های شغلی : استاد مدعو
توضیحات :