اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : فرهاد داودي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --آموزش زبان انگليسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/20
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارمند
نام سازمان یا محل اشتغال : مجتمع فولاد مباركه
سمت های شغلی : كارمند
توضیحات :