اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حميد بيگي دامنه
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --فقه و مباني حقوق اسلامي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/12
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1374/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : دبير آموزش و پرورش اصفهان ناحيه 2 - استاد دانشگاه پيام نور خوانسار حق التدريس
نام سازمان یا محل اشتغال : اموزش و پرورش
سمت های شغلی : دبير - استاد
توضیحات : با سپاس و تشكر از سختگيري تحصيلي من مديون دانشگاه ازاد هستم