اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : احسان شيخ الاسلامي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/31
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/1
استان محل اشتغال : لرستان
شهر محل اشتغال : بروجرد
عنوان شغل : مدرس دانشگاه
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاههاي بروجرد
سمت های شغلی : حق التدريس گروههاي شهرسازي و معماري
توضیحات :