اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد كويتي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/10/28
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/9/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/9/10
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : خريد خارج- دفتر فني - كارشناس ارشد تكنولوژي شمش ريزي
نام سازمان یا محل اشتغال : فولاد آلياژي اصفهان
سمت های شغلی : خريد خارج- كارشناس ارشد تكنولوژي شمش ريزي
توضیحات :