اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : علي رمضاني
مقطع : دكتراي تخصصي
رشته فارغ التحصیلی : --زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/02/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1379/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1379/11/1
استان محل اشتغال : آذربايجان شرقي
شهر محل اشتغال : اهر
عنوان شغل : هيأت علمي
نام سازمان یا محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
سمت های شغلی : هيأت علمي- مدير گروه
توضیحات : اينجانب در هفتم ارديبهشت سال 91 از پايان نامه خود دفاع نموده ام.