اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : اصغر محمدزاده خوراسگاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/2/28
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/1/28
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مهندس تعميرات مكانيك
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت انتقال گاز
سمت های شغلی : مهندس تعميرات توربين
توضیحات :