اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمدتقي زماني رناني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/4/3
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/4/3
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : مورچه خورت
عنوان شغل : كارشناس برق واتوماسيون
نام سازمان یا محل اشتغال : گروه صنعتي انتخاب
سمت های شغلی : كارشناس
توضیحات :