اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : سارا نجات دهكردي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/7/1
استان محل اشتغال : چهارمحال و بختياري
شهر محل اشتغال : شهرکرد
عنوان شغل : دبير كامپيوتر
نام سازمان یا محل اشتغال : دبير كامپيوتر
سمت های شغلی : اموزش پرورش
توضیحات : sara_nejat_222tyahoo.com