اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد ابراهيمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/11/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/11/4
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : مباركه
عنوان شغل : مسئول كنترل كيفيت
نام سازمان یا محل اشتغال : صنايع 7تير
سمت های شغلی : تعميرات مكانيك-اپراتوروايركات-ابزارسازي-دستگاههاي مجهز اندازه گيري
توضیحات : متاسفانه دانشي كه دردانشگاه آموختم درشغلم هيچ كمكي به بنده نكرد وفقط مدرك تحصيلي برايم كارگشا شد.اگربرايم مقدوربودازاول اين مدرك را ازبازار آزاد ميخريدم نه ازدانشگاه آزادباخرج اين همه وقت وهزينه و.