اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : زهرا خان احمدي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تربيت معلم زبان وادبيات فارسي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/02/13
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/7/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1375/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : دبيري
نام سازمان یا محل اشتغال : آموزش و پرورش
سمت های شغلی : دبير
توضیحات :