اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مسعود رنجبربهاراني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شبكه هاي انتقال و توزيع-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1383/4/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1384/8/7
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس پست هاي برق
نام سازمان یا محل اشتغال : خصوصي
سمت های شغلی : سرپرست
توضیحات :