اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : زهره نوروزي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :