اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : تورج قاسمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1373/2/3
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1373/2/3
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : فلاورجان
عنوان شغل : ناظر ساختماني و تاسيسات
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت نيروكلر
سمت های شغلی : تكنسين عمران - مهندس عمران و تاسيسات
توضیحات : من الان بازنشسته شده و به عنوان مشاور تاسيسات و عمران مشغول ميباشم