اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : بهنام شمشيريان
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/11/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/11/4
استان محل اشتغال : بوشهر
شهر محل اشتغال : خارک
عنوان شغل : مهندس مكانيك
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت نفت فلات قاره ايران
سمت های شغلی : مهندس اتاق كنترل
توضیحات :