اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : خليل مختاري زازراني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1380/4/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس سيستم هاي هوشمند خودرو
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت مزدا يدك
سمت های شغلی : مدرس فني
توضیحات : مدرس دانشگاه و عضو تيم هيبريد دانشگاه