اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مسعود قبادي نيا
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شبكه هاي انتقال و توزيع-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/11/15
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/11/15
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : ديزل ژنراتور
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : كارشناس برق
توضیحات :