اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد عكاف زاده
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/4/11
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/4/11
استان محل اشتغال : چهارمحال و بختياري
شهر محل اشتغال : بروجن
عنوان شغل : سرپرست دفتر فني
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت انرژي گستر نصير
سمت های شغلی :
توضیحات :