اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد اسكندري
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/3/15
استان محل اشتغال : تهران
شهر محل اشتغال : تهران
عنوان شغل : مهندس دفتر فني
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :