اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد رستمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شبكه هاي انتقال و توزيع-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/11/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/5/10
استان محل اشتغال : هرمزگان
شهر محل اشتغال : بندر عباس
عنوان شغل : مهندس برق
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت نفت
سمت های شغلی : كارشناس
توضیحات :