اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حسن كامران دستجردي
مقطع : كارشناسي ارشد ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --فقه و مباني حقوق اسلامي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/03/19
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/7/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : هرند
عنوان شغل : استاد حق التدريس
نام سازمان یا محل اشتغال : هرند
سمت های شغلی :
توضیحات :