اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : غلامرضا التجايي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/11/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/11/1
استان محل اشتغال : تهران
شهر محل اشتغال : تهران
عنوان شغل : تكنسين فني
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :