اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : عين اله سياه كمري
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/2/17
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/2/17
استان محل اشتغال : كرمانشاه
شهر محل اشتغال : سر پل ذهاب
عنوان شغل : فرهنگي
نام سازمان یا محل اشتغال : هنرستان فني پيامبر اعظم ص
سمت های شغلی : هنرآموز
توضیحات :