اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مسعود رضايي برزاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/01/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1385/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1385/3/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : خدمات فني مهندسي
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : كارفرما
توضیحات :