اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حميد محمدي محمدي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/11
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/10/10
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/10/10
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نايين
عنوان شغل : كارگر شبكه هوايي
نام سازمان یا محل اشتغال : اداره برق نايين
سمت های شغلی : تكنسين شبكه
توضیحات :