اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محسن كريمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/07/26
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/7/25
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/7/25
استان محل اشتغال : هرمزگان
شهر محل اشتغال : کيش
عنوان شغل : دفتر فني
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت آرادان
سمت های شغلی : كارشناس دفتر في . سرپرست كارگاه
توضیحات :