اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمد مقيمي كوشكچه
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/09/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1386/7/6
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1386/7/6
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : زرين شهر
عنوان شغل : تكنسين برق
نام سازمان یا محل اشتغال : ذوب آهن اصفهان
سمت های شغلی : تكنسين
توضیحات :