اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ارسلان رحماني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/05/07
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/9/1
استان محل اشتغال : كردستان
شهر محل اشتغال : ---
عنوان شغل : اسانسور
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت ازاد
سمت های شغلی : مدير عامل
توضیحات :