اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : علي اصغر كمراني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/29
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل :
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :