اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مجيد رضايي رناني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/04/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1387/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1387/8/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس فني
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت ايرتويا
سمت های شغلی :
توضیحات :