اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : محمدجواد تارين
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شبكه هاي انتقال و توزيع-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/09/01
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/10/29
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : نجف آباد
عنوان شغل : آزاد
نام سازمان یا محل اشتغال : و
سمت های شغلی : و
توضیحات : و