اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : اسماعيل دري برنجگاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : شبكه هاي انتقال و توزيع-مهندسي تكنولوژي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/04/03
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/3/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/3/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : زرين شهر
عنوان شغل : مهندسي برق
نام سازمان یا محل اشتغال : فولادسبا-شركت صفافولاد
سمت های شغلی : سرپرست اجرايي
توضیحات :