اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : هادي نريماني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/12/30
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/1/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : .....
نام سازمان یا محل اشتغال : ......
سمت های شغلی : ......
توضیحات : دوران دانشجويي يادت بخير !!!! هم دانشجويي سلام