اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مهدي قاسمي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/09/08
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/8/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس كنترل كيفيت
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت فني ومهندسي پرديسان رايانه سيستم
سمت های شغلی : كنترل كيفي
توضیحات : مربي تدريس مونتاژكارونصاب تابلوهاي برق صنعتي نيزبوده ام وداراي مدرك مربي گري هم بوده ام.