اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : الهه شاه سنايي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --تربيت دبيرتربيت بدني وعلوم ورزشي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1389/11/30
وضعیت اشتغال : فاقد شغل
نوع شغل :
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1389/7/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1389/7/4
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : دبيرورزش
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : مربي واليبال ودبير ورزش
توضیحات :