اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : زينب اشرفي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي معماري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/05/15
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/8/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/11/12
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : شاهين شهر
عنوان شغل : مدرس و مربي و محقق
نام سازمان یا محل اشتغال : سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري شاهين شهر
سمت های شغلی : كارمند آموزش سازمان
توضیحات :