اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : رشيد ابراهيمي سهرفروزاني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : قدرت-مهندسي برق
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/03/02
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/9/4
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1392/9/4
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : ناظر تاسيسات مكانيكي و الكتريكي
نام سازمان یا محل اشتغال : استخر و پارك آبي آبسار
سمت های شغلی : ناظر
توضیحات : ز گهواره تا گور دانش بجوي