اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : عباس درويشي نائيني
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : عمران-مهندسي تكنولوژي عمران
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/06/29
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/8/20
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/8/20
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : مدير
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت فني مهندسي سيمين سقف نائين
سمت های شغلی : مدير
توضیحات :