اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : مهرنوش رضاييان
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي الكترونيك
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/06/21
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1392/9/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1388/7/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : كارشناس كنترل كيفيت
نام سازمان یا محل اشتغال : هوشمند سلزان اسپادانا
سمت های شغلی : كارشناس فروش كارشناس كنترل كيفيت و پشتيباني
توضیحات :