اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : شهريار عيوضي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --مهندسي تكنولوژي معماري
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/11/08
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1390/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1390/2/1
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : اصفهان
عنوان شغل : پيمانكاري
نام سازمان یا محل اشتغال : شركت فني مهندسي آروين سازان آيريك
سمت های شغلی : مديريت
توضیحات :