اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : حميرا مهرابي
مقطع : كارشناسي ناپيوسته
رشته فارغ التحصیلی : --آموزش وپرورش ابتدائي
تاریخ فارغ التحصیلی : 1390/05/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 0/0/0
استان محل اشتغال : اصفهان
شهر محل اشتغال : مباركه
عنوان شغل : فرهنگي
نام سازمان یا محل اشتغال : اموزش وپرورش
سمت های شغلی : معلم
توضیحات :