اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ?????? ??????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/08/06
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/0
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/5/10
استان محل اشتغال : ????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ???? ???????? ??? ??????????? ? ?????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی :
توضیحات :