اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ?????? ????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/03/10
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/2/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1393/2/1
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ?????
عنوان شغل : ?
نام سازمان یا محل اشتغال : paya baspar arya
سمت های شغلی : t
توضیحات : ????? ???????-?????-?????-????-???????????-????????-????????-???? ????? ???????? ?????