اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???????? ?????? ????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ?????????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/03/09
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1391/9/13
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/9/13
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ????????? ????? ? ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ??????? ???
توضیحات :