اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ????? ????? ???????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : --?????? ???????? ???? ??????
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/07/30
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : آزاد
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 0/0/2
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1391/7/7
استان محل اشتغال : ??????
شهر محل اشتغال : ????? ???
عنوان شغل : ??????? cnc
نام سازمان یا محل اشتغال :
سمت های شغلی : ???? ?? ? ???????
توضیحات :