اطلاعات شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه
نام و نام خانوداگی : ???? ????? ????????????
مقطع : ???????? ????????
رشته فارغ التحصیلی : ????-?????? ???????? ???
تاریخ فارغ التحصیلی : 1391/10/25
وضعیت اشتغال : شاغل
نوع شغل : دولتی
تاریخ اولین اشتغال بعد از فارغ التحصیلی : 1393/10/1
تاریخ اولین اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی : 1394/2/25
استان محل اشتغال : ?????
شهر محل اشتغال : ??????
عنوان شغل : ?????? ??? ??? 132kv ?????????
نام سازمان یا محل اشتغال : pomc
سمت های شغلی : ??????
توضیحات :